Page 9 - derG1 - 04/2017 - Güney-1 Bölge e-Dergisi
P. 9

KIRMIZI KOLTUK    sonucundan da şüphe duymazsak zaten ZAFER       her daim yaşamasını isterim.
    bizim olacaktır.
    Sen karşılıksız ver, verdiğin enerji sana ne bir    Güney-1 in ÇALIŞMA HAYATINIZA SİZDE BIRAK-
    eksik ne bir fazla mutlaka geri dönecektir. Bu     TIĞI İZLER NELERDİR?
    döngüye inanmak lazım ve hayatımızı buna göre
    şekillendirmemiz lazım geldiğine inanıyorum.          “Mersin’ de çıraklık dönemim,
                                       Güney-1 Ustalık.”
    *TÜRK TELEKOM’U BİR KELİME İLE İFADE ET-
    MEK İSTERSEK NE DERSİNİZ?               Kendimi bulduğum birikimlerimi tecrübelerimi
                               uygulamaya geçirebildiğim yerdir Güney-1.Mer-
    Türk Telekom Türkiye’nin şah damarıdır.15 Tem-     sin çıraklık dönemimdi, Güney-1 tecrübelerim ise
    muz da yaşadıklarımız bunu bize bir kez daha      ustalık dönemimdir. Güney-1 benim için güvenli
                               bir limandır. İşimi başarıyla yürütebildiğime inan-
                               dığım yerdir.

                               EN MUTLU ANINIZ NEDİR?


                               Oğullarım Furkan ve Buğra’mın doğdukları gün-
                               ler en mutlu olduğum günlerimdir.


                               EN DUYGULU ANINIZ NEDİR?

                               Babam rahmetlinin vefat ettiği gün en üzüldüğüm
                               ve karmaşık duygular içinde olduğum bir gündü.
                               İl müdürümüz İsmail İnam beyin doğum günü
                               pastasını kestikten sonra babamın vefat haberini
                               aldım. Yüksek tansiyon hastalığım bana o dönem-
                               den kaldı.


                               EN GURURLU ANINIZ NEDİR?

                               Rahmetli babam derdi ki oğlum insan kendi başa-
                               rısından 1 haz alıyorsa, evladının başarısından 10
                               haz alır. Ben de bunu oğlumda yaşadım. Oğlum
                               okul birinciliği konuşması için kürsüye çıktığı an
                               en gururlu anımdır.


                               SÜLEYMAN DÜNDAR YEMEK YAPAR MI EN SEV-
                               DİĞİNİZ YEMEK NEDİR?


                               Yemek çok nadiren yaparım, o da mecbur kaldı-
    gösterdi. Türk Telekom başka kurumlara ben-      ğım durumlardadır. Âmâ yaparsam da muhakkak
    zemez. Çalışan aidiyet duygusunun yüksek bir      bulaşıklarını yıkar kaldırırım. Yemek konusun-
    kurum olduğuna inanıyorum. TT olmadan in-       da takıntım, düşkünlüğüm yoktur. Çoğu zaman
    sanlar mutluluklarını ,hüzünlerini paylaşamıyor,    çalışmaktan yemek yemeyi bile unuturum. Kabak
    baba çocuğuna para havale edemiyor, hastane      tatlısı ve mumbar dolmasını favorilerimdendir.
    çalışmıyor, ilaç alınamıyor, Adliye çalışmıyor,    (gülüyoruz)
    ADALET dağıtılamıyor. 2008 Yılında yapılan Sosyal
    Sorumluluk slogan yarışmasında gönderdiğim,      EN KEYİFLE YÜRÜTTÜĞÜNÜZ PROJE
    şuan şirketimizin kullandığı slogan  TÜRKİYE ’ye
    DEĞER. Herşey bu sloganda gizli. Tüm çalışma      Kırsal dönüşüm projesi, Proje başkanlığını be-
    arkadaşlarımın TT’de çalışmanın bahtiyarlığını    nim yaptığım tüm birimleri ilgilendiren en büyük
                                                      9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14