Page 7 - derG1 - 04/2017 - Güney-1 Bölge e-Dergisi
P. 7

KIRMIZI KOLTUK    arı eşit katkıyı sunmadığı sürece BAL, BAL lezze-   1 dk ile, oyun oynayan, TV seyreden insanın 1
    tinde olmazmış.                    dk.’sı aynı değildir. Ambulans 112 acil servisle
                               hastaneye ulaşmak isteyen insanın 1 dakikası
    ÇALIŞMA ARKADAŞLARINIZA SİZİ SORSAK?          ona onlarca saat gibi gelebilir, veya bir Eczanede
                               müşteriler kuyrukta iken hattı kesilen bir eczacı
     “BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA”           için zaman çok uzar. Ama biz çalışanlar için, daha
                               arızaya bildireli 1 saat oldu, acelen ne diyebili-
    Çok hareketli ve aksiyoner biri olarak bilinirim.   riz. Bunun için empati yapabilmeliyiz, Eczacının
    Çalışma arkadaşlarım da bu özelliğimi bana sü-     internet kesintisinden dolayı evine ekmek götü-
    rekli söylerler. Bugünün işinin bugün tamamlan-    remeyeceğini düşünmeliyiz, ve insanlara hizmet
    ması gerekliliğine inanır, bugün yapılması gereken götürdüğümüz bilinci ile her işi zamanında yap-
    bir işi yarına bırakmamaya çalışırım. Çalışma     mak, empati yaparak müşteri işlemlerini en iyi ve
    arkadaşlarımın da, bu konudaki duyarlılıkları beni   hızlı bir şekilde sonuçlandırmalıyız.
    son derece mutlu ediyor. İl Müdürlüğü görevine
    başladığımda, çalışma arkadaşlarımla birlikte ya-   HİZMET VE SERVİS KALİTESİ NASIL SAĞLAMALI
    zıp yayınladığımız KONYA TT ÇALIŞMA PRENSİP-      VE SÜRDÜRÜLEBİLMELİDİR?
    LERİ 3. Maddesi .” Bugünün işini bugün yapıyor
    ve tamamlıyor olacağız, yarına bırakmayacağız.”    SLA ve KPI lar işimizi standardize etmek ve ölç-
    dır.                          mek için teknik terimlerdir sadece. Ama onun
                               özünde işimizi zamanında ve en kaliteli bir biçim-
    KENDİNİZİ ELEŞTİRİRMİSİNİZ?              de yapma kültürümüzü geliştirmeliyiz.
                               Çalışma prensiplerimizden “Bugünün işini yarına
    Her zaman. Kendimin güçlü ve gelişime açık yön-    bırakma” maddesi sorunun özeti ve cevabıdır.
    lerinin farkında olmaya çalışıyorum. Gelişim alanı   Yaptığımız işleri kalite bilinciyle, şirket kaynakları-
    olarak sabır ve etkin dinleme konusunda kendi-     nı en verimli bir biçimde kullanarak yapmalıyız.
    mi geliştirmeliyim. Uzun süre birlikte çalıştığımız  Muhatap olduğumuz her müşterinin aklında iyi
    Başkanımız Tevfik Fikret Karaman’dan bu konuda     iz bırakmak hem TT olarak kurumsal imajımızı
    çok şey öğrendim, çalışma arkadaşlarımın geri     iyileştirecektir, hem de kişisel olarak bizi motive
    bildirimleri sayesinde daha çok şey öğreneceğim.    ederek kazancımızı da helal ve bereketli kılacaktır.
                               Unutmayalım her şey bilinç altımızdaki , düşün-
    BÖLGE HEDEFLERİNİZ VE 2017 BEKLENTİLERİ-        ce yapımızda gizlidir. İnsan enerjisinin büyük bir
    NİZ NELERDİR?                     kısmını beslendiği gıdalardan değil, beyin yapı-
                               sından alır.
    Bölge yönetimimizin belirlediği 2017 YILI MÜŞ-
    TERİ MEMNUNİYET YILI vizyonu doğrultusunda          EKİP SİZİN İÇİN NEYİ İFADE EDER?
    2017 hedeflerimize ulaşmak. KONYA TT Çalışma
    Prensiplerimizin 15. Maddesi de “insanların en     UBUNTU: “BEN, BİZ OLDUĞUMUZ ZAMAN
    hayırlısı insanlara faydalı olandır” düsturuyla çalış-           ‘BEN’İM”
    maya gayret ediyoruz. Kapımıza kim gelirse gelsin
    onu dinlemeli, anlamalı ve yardımcı olabilmeliyiz.   Ekip demek saha demek, hizmet demektir. Ekip
    Her şeyin başı müşteri memnuniyeti. İç müşte-     ve takım olmak özveri ister. Ekip olmak bencillik-
    rimize de dış müşterimize de değerli olduğunu     ten uzak olmaktır. Düştüğümde arkadaşım beni
    hissettirebilmeliyiz.                 kaldırıyorsa veya düşmeden beni uyarıyorsa ekip
                               odur. Ekip olmanın bir numaralı düşmeni dediko-
    “HER ZAMAN 1 DAKİKA 1 DAKİKA DEĞİL,          dur. Birinin başardığını başarmadan onun yaptığı
    1000 DAKİKA DA 1000 DAKİKA DEĞİLDİR”          işi eleştirmek hakkaniyetli bir tavır değildir.
                               Ekip sadece iyi günde değil, zor ve kötü günde de
    Yaptığımız her işi hizmet mantığı ile yapmak ve    beraber olabilendir. İş her zaman olacaktır ama
    öyle görmek zorundayız. Her zaman 1 dk, 1 dk      önce dost ve arkadaş olabilmelidir insan. Bununla
    değildir, 1.000 dk.’da 1.000 dk değildir. Bir yakını  ilgili sizlerle kısa bir hikaye anlatmak istiyorum.
    ambulansla hastaneye yetişmeye çalışan insanın     “Afrika’da çalışan bir antropolog bir kabilenin

                                                      7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12