Page 5 - derG1 - 04/2017 - Güney-1 Bölge e-Dergisi
P. 5

KIRMIZI KOLTUK    rahmetli olunca PTT sınavlarının sonuçlarının     ceğimi haberi geldi. Botaş lehine çok ciddi maaş
    açıklanması gecikmişti. Botaş sonuçları açıklanın-   farkı da olmasına rağmen, belirttiğim sebeplerden
    ca ve kabul edildiğimi öğrenince asistanlığı bırakıp dolayı Türk Telekom da çalışmayı tercih ettim.
    Marmara Ereğli’sin de Botaş LNG tesislerinde işe    Türk Telekom’da işe başladığımda hangi bölümde
    başladım.                       çalışmak istediğim sorulduğunda, o dönem göz-
    Botaş’ta çalışırken PTT den de kabul edildiğime    de olması nedeniyle Santral Mühendisliğini tercih
    dair cevap geldi. Ben evraklarımı PTT ye teslim    ettim. İşe başladığım dönemde Santral Başmü-
    ettim ve onlara askere gideceğimi ve askerlik     hendisi Ayşe Hanım işleri yürütüyordu, Ayşe
    dönüşü başlayabileceğimi söyledim. Askerlik      Hanıma; bizatihi sahada Tekniker arkadaşlarımla
    dönüşü, aileme yakın olmak için Adana-Mersin      birlikte olmak istediğimi belirterek, sahada bir
    taraflarında çalışmak istiyordum fakat körfez     fiil tekniker arkadaşlarımla birlikte çalıştım. 2 yıl
    savaşı nedeniyle Adana Botaş’a eleman alınmıyor-    boyunca tekniker arkadaşlarım ne iş yapıyorsa
    du. Bende PTT de saklı hakkımı kullanarak Mer-     onlarla aynı işi yaptım. Benim 2 yıl boyunca ma-
    sin Türk Telekom da 28 Ocak 1997’de çalışmaya     sam olmadı. Sayısal santrallerin yoğun bir şekilde
    başladım.                       kurulduğu yıllardı ve işlerimiz çok yoğundu. 2 yıl
                               sonra, Başmühendis Ayşe Hanım farklı birimde
    NEDEN TÜRK TELEKOM?                  görevlendirilmesi sebebiyle, Müdürüm Santral
                               mühendisleri içinde S12 ve MBU sorumlusu olarak
    Türk Telekom’u Botaş’a tercih etme sebeplerim-     beni görevlendirmişti.
    den en önemlisi, Botaş faaliyet alanı nedeniyle
    genellikle şehir dışı insanlardan uzak lokasyonlar-  TÜRK TELEKOM’DA İLK BAŞARILI ÇALIŞMANIZI
    da bulunuyordu, Türk Telekom ise insanların mer-    ANLATIR MISINIZ?
    kezindeydi. Botaş ta çalışacak olursan sosyallikten
    ve insanlardan uzak olacağım düşüncesiyle Bo-     İşe ilk başladığım günlerde FRAUD aramaları ya-
    taş’ta çalışma fikrinden de uzaklaşmıştım. Botaş’a pan Müşterilerin raporlaması bana verilmişti. Bu
    ilk başladığımda Adana da çalışmak istemiştim.     çalışma bizi, FRAUD takip sisteminin oluşturmaya
    Mersin Türk Telekom İl Müdürlüğünde göreve       sevk etti ve Mersin’ de başlattığımız FRAUD proje-
    başladığım gün, Adana BOTAŞ ta işe başlayabile-    siyle ücretlendirme kontrollerini oluşturduğumuz                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10