Page 4 - derG1 - 04/2017 - Güney-1 Bölge e-Dergisi
P. 4

KIRMIZI KOLTUK
    SÜLEYMAN DÜNDAR KİMDİR?


    1970’ te Niğde Ulukışla Kılan da doğdum. 9
    kardeş içinde 7 numarayım. O zamanlar okullar
    köydeki işlerin durumuna göre, geç açılır erken
    kapanırdı. Ekim ayında elmalar toplanmadan okul
    başlamazdı. (Gülüyoruz) İlkokul döneminde,
    okumaya dair bir öngörüm yoktu, bana verilen bir
    işi en iyi biçimde yapma alışkanlığım vardı. Mese-
    la yaz döneminde ekin biçilecek, güz döneminde
    elma toplanacak. En çok ekini ben biçmeliyim
    en çok elmayı ben toplamalıydım. Babam da bu
    yönümü bilir ve takdir ederdi. Bir iş yapılacağı
    zaman babama derdim ki, baba herkesin yerini
    belirle, herkes ona göre çalışsın. Bu davranışım
    hedef bazlı çalışmanın ve kurumsallaşmanın ilk
    adımlarıydı belki de. (Gülüyoruz) En çok ben ça-
    lışayım isterdim. İşimi en önce bitirmek isterdim,
    bitirdiğim işin zevkini çıkarır, dinlenir sonra da,
    abim ve ablama yardım ederdim.
    Yazları günlük rutin işlerim vardı, görevim kışlık
    evin ısınma ihtiyacını karşılamak için odun top-
    lamak ve hayvanların günlük beslenmeleri için
    ot ihtiyaçlarını ayarlamaktı. Bunlar yaz dönemi
    günlük standart işlerimdi. Bu işlerin yapılması    şündüm ve çalışmaya başladım. Matematiğim
    için hiç kimsenin bana bir şey söylemesine gerek    kuvvetliydi. Üniversite sınavında Matematikten
    kalmadan, sabah kahvaltı sonrası dağa oduna      ilk 500 içinde, Türkçe’ de Türkiye ortalamasının
    giderdim, öğle yemeği sonrası hayvanların otla-    altında kalmıştım. Karadeniz Teknik Üniversitesi
    rını temin için bahçeye giderdim. Çevremden, bu    Elektrik Elektronik Mühendisliğini kazandım. Bu
    işlerin takibiyle ilgili sürekli takdir alırdım. Bu da  bölümü tercih ederken tam da yapmak istediğim
    beni gururlandırırdı. Hayatımda hiçbir şey önüme    meslek diye düşünmedim. Yapılan bir kişilik tes-
    altın tepsilerde sunulmadı. Her şeyi AZİM, GAY-    tinden Mühendislik önerilmişti, bunun üzerine o
    RET ve MÜCADELE gücümle, kendi emeğimle hak      dönemde en popüler meslekte Elektrik-Elektronik
    etmeye çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum.     Mühendisliği olduğu için bu bölümünü seçmiştim.
                               Karadeniz Teknik üniversitesi tarihinde Elektrik-E-
    NASIL BİR ÖĞRENCİLİK HAYATINIZ OLDU?          lektronik bölümünü 3,5 yılda bitiren ilk öğren-
                               ciydim. Yarım dönemlik boşlukta da İngilizcemi
    İlkokul da başarılı bir öğrenciydim. 5. sınıfa geldi- geliştirmek için özel kursa gittim.
    ğimde ,  köy okulunda 1. sınıfları okutacak öğ-   Babam rahmetli akademik kariyer yapmamı çok
    retmenin olmaması nedeniyle, Okul Müdürümüz      istiyordu, dil eğitimini de bu yüzden almıştım.
    yarım dönem 1. Sınıfları okutmakla beni görev-     Okul bitince asistanlık sınavlarına girerek asistan
    lendirmişti. Okul Müdürümüzün babama tavsiyesi     olmaya hak kazandım ve yüksek lisansa başla-
    ile İlkokul sonrası, Ulukışla Orta Okuluna yazıl-   dım. Yüksek Lisans için Sürmene’de yabancı dil
    dım. 1985 te liseye Mersin de abimlerin yanında    eğitimime devam ederken aynı zamanda Araklı
    Hacı Sabancı Lisesinde başladım. Lise 2 ye kadar    Lisesinde, ücretli öğretmen olarak Lise 1. sınıfla-
    okumamdaki tek amacım, bana oku dendiği için      rın ingilizce derslerine giriyordum.
    okumaktı. O ana kadar üniversite bilincim yoktu,
    Lise 2 de tanıştığım bir avukat sayesinde üniver-   İŞ HAYATINA NASIL BAŞLADINIZ?
    site sınavından ve üniversite sonrasında meslek
    sahibi olabileceğimi öğrendim. Bunun üzerine      Bu arada ben hem PTT hem de Botaş sınavları-
    Üniversite Sınavlarının kazanmam gerektiğini dü-    na da girmiştim. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal
      4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9