Page 10 - derG1 - 04/2017 - Güney-1 Bölge e-Dergisi
P. 10

KIRMIZI KOLTUK    ilk projemdi. Bu Projede birçok birimi koordine    hamdır. Bu yüzden çocuklarımızda hayatın zorluk-
    ettiğim, başmüdürümüzün kırsal dönüşüm ekip      ları ile mücadele etmeyi öğrenmeli ve mücadele
    başkanı olarak beni görevlendirdiği bir projeydi.   ede ede büyümeli ve bunu erken yaşta tecrübe
    Sahayı-Kırsalı sil baştan planladığımız, Mersin’in  ederek hayatı daha erken yaşta algılamalı. Her bir
    10 yılını planladığımız çok önemli bir projeydi. Bu  birey kendi tecrübelerini yaşamalı, sıkıntılara kat-
    projeyle Türkiye’ de üçüncü olmuştuk. En kısa     lanmayı öğrenebilmeli. Bu şekilde bireylerin daha
    sürede en çok sistem kuran 3. ildik. Ödül olarak    güçlü olacağına inanıyorum.
    da kişisel bir bilgisayar kazanmıştım.
                               MALUMUNUZ FAALİYET ALANLARIMIZ ÇOK
    İŞİMİZE KATKI DEĞER SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜN-        TEHLİKELİ İŞLER İÇERMEKTEDİR.ÖNCELİKLERİ-
    DÜĞÜNÜZ VE ÖNERECEĞİNİZ KİTAP             NİZİN ARASINDA İŞ GÜVENLİĞİ, ÇEVRE GÜVEN-
                               LİĞİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ.BU KONUDA NELER
    Motivasyon anlamında; (Başarının ne zorluklarla    BELİRTMEK İSTERSİNİZ?
    kazanıldığını çok net anlatır.)
    ÇIĞLIĞIN GÜCÜ - Dr. Ala ELCİRCEVİ .          Hiçbir iş, çalışanımızın tek bir saçının telinden
    Şirket Yönetimi ve Organizasyon anlamın da ;      daha değerli değildir. İSG açısından her çalışa-
    MÜKEMMELİ SEÇMEK -Jım Collıns&Morten T.        nımızın çalışma ortamını ve ekipmanlarını dü-
    Hansen.                        zenlemek tamamlamak yöneticisinin vazifesidir.
                               Tüm çalışma arkadaşlarımızın “Geleceğimiz için
    EN KEYİFLE İZLEDİĞİNİZ FİLM/DİZİ            7 Güvenli adım kurallarını”, iş süreçlerini benim-
                               semesi, sahiplenmesi ve uygulaması ve bizlerin
    Diriliş Ertuğrul Bu dizi geçmişte yaşadığımız zor-   de saha da “7 Güvenli Adım Ziyareti” yapması ile
    lukları hatırlatır ve geldiğimiz noktaya şükretmemi İSG kurallarını birer alışkanlıktan öte kültür haline
    sağlar.                        getirilmesine önemli katkı sağlamış olacağız. Bu-
                               nun takibi için de her bir ekip arkadaşımız sahada
    SÜLEYMAN DÜNDAR ŞARKI DİNLERMİ SÖYLER-         denetleme faaliyetlerini aksatmadan devam et-
    Mİ?                          meli ve bizler takipçisi olmalıyız. Denetim sonuç-
                               larında ekipman, malzeme, çalışma ortamı, vb.’ne
    Şarkı söylediğim söylenemez ama halk müziği ve     ilişkin eksikliklerin zamanında giderilerek güvenli
    sanat müziği dinlerim                 ve sağlıklı çalışma ortamı sağlanacaktır.

    SÜLEYMAN DÜNDAR NASIL BİR BABA VE EŞ          DERG1 HAKKINDA DÜŞÜNCELERİNİZ


       “DOMATES YAZIN O SICAĞINDAN           Öncelikle hepinizden Allah razı olsun. Çok kaliteli
    YANMAZSA, DOMATES TADINDA OLMAZ”           bir ürün olduğu ortada. Çalışmanızda ciddi bir
                               emek olduğu aşikar. Katkıda bulunan arkadaşları
    Eşime ve Çocuklarıma sormak lazım aslında.       tebrik ediyorum. Bu proje daha önceki yıllarda
    (Gülüyoruz) Eşim çok anlayışlı bir insandır. İşimle  da konuşulmuştu ancak hedef çok büyük koy-
    ilgili beni hep desteklemiştir. Ev işlerinde eşimin  manın neticesinde proje gerçekleşemedi. Kendi
    benden bir isteği ve beklentisi olmaz ama iş başa   işlerimiz de de böyle olmalı. Hedefleri gözümüzde
    düşecek olursa yaparım. Çocuklarıma elimden      büyütmeden yola çıkalım, çalışmaya başlayalım,
    geldiğince vakit ayırmaya çalışıyorum. Çocukla-    böylelikle işlerin nasıl da kolaylıkla hallolduğunu
    rımla satranç oynamayı severim. İlk çocuğumu      hep birlikte görüyoruz. Her bir arkadaşımız bu
    Furkan’ı büyütürken çok korumacı davrandım.      dergide kendini buldu. Bu açıdan birleştirici bir
    Sonradan bunun çok da doğru olmadığını anla-      unsur olması nedeniyle sizlere ayrı ayrı Teşekkür
    dım. Çünkü insanın gelişmesi için belli oranda     ediyorum.
    zorluklarla mücadele etmesi gerektiğine inanı-
    yorum. Domates yazın o sıcağından yanmazsa,
    Domates tadında olmaz. KİRAZ, yazın o sıcağın
    altında yanmazsa lezzetli olmaz, yaprak altında
    kalmış bir kiraz belki renk olarak kızarır ama biz
    insanlara lezzetli gelmez. Çünkü olmamıştır, hala
     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15